Email instellen (met SSL op je mail)

Email instellen in Outlook wanneer je een SSL Certificaat op je emailbox hebt.

Stap 1 #

Open Outlook, klik in het menu op bestand en in het venster dat opent op ‘Account toevoegen’

Stap 2 #

In het vervolgscherm voer je het emailadres in die je wilt toevoegen en klik je daarna op ‘Verbinding maken’.

Stap 3 #

In het volgende scherm kies je voor de optie ‘IMAP’ tenzij je heel bewust een POPbox wilt installeren.

Klik hier indien je een overzicht wilt hebben van alle beschikbare poortnummers.

Stap 4 #

Vul hier al je gegevens in.

Inkomende e-mail server: mail.jouwdomeinnaam.nl
Versleutelingsmethode: SSL
Poortnummer: 993

Uitgaande e-mail server: mail.jouwdomeinnaam.nl
Versleutelingsmethode: SSL
Poortnummer: 465

En klik op volgende.

Stap 5 #

Voer je wachtwoord van je mailbox in en klik op ‘Verbinding maken’.

Stap 6 #

Er wordt vervolgens verbinding gemaakt.

Stap 7 #

En indien succesvol zie je dat je account is toegevoegd en kan je klikken  op ‘Gereed’ om af te ronden.

Klaar! #

Vanaf nu zie je je nieuwe mailbox tussen de anderen staan. 

Gefeliciteerd =)