Uw beheeromgeving helemaal openstellen?

Uw beheeromgeving helemaal openstellen? #

Daar is wel wat voor nodig. Wij stellen allereerst de vraag of het überhaupt wel nodig is? Als je namelijk iets wilt installeren dan kan je dat gewoon aan ons vragen, daar zijn wij immers voor. Wij inventariseren het dan en voeren de installatie uit in overleg. Het is namelijk zo wanneer een derde partij technische aanpassingen gaat uitvoeren aan de website dat dit consequenties heeft en dat leggen wij graag even uit.

Mocht u, om welke reden dan ook, er namelijk toch voor kiezen om alles betreffende uw site en beheeromgeving open te laten stellen door ons, dan vervallen alle garanties van de diensten die wij leveren. Wil je hier meer over weten klik dan hier.

Goed, hoewel wij het zéér onverstandig vinden, en het 99 van de 100 keer ook niet nodig blijkt, geloven we wel in volledige vrijheid. Wilt u uw beheeromgeving toch open laten stellen vraag in dat geval dan bij ons de benodigde overeenkomst aan via support@dodo.nl dan sturen wij u die direct toe.

Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst zullen wij alle onderdelen van uw beheeromgeving volledig open stellen. Let op! Het is dus geen beëindiging van het Service Level Agreement maar een aanpassing waarbij garanties vervallen maar onderhoud op het systeem wel uitgevoerd blijven worden.

Wil je meer lezen over hoe, wat, waarom wij het met klem afraden klik dan hier.

Verder kan het zijn dat door deze aanpassing wij uw website ter zijner tijd verplaatsen naar een andere server omdat wij onderscheid maken in websites met volledige garantiebepaling en zonder. Als dit het geval is, en u hierdoor eventueel een korte onderbreking kunt verwachten, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte brengen.

Met het ondertekenen van deze overeenkomst geef je als eigenaar en/of beheerder van deze websites aan dat je akkoord gaat met het vervallen van alle garanties van onze huidige Service Level Agreement betreffende de genoemde websites. Je blijft wel genieten van de licenties, updates, monitoring, back-ups en bescherming volgens het SLA. Besef dus goed dat er bij mogelijke problemen met de website, ongeacht herkomst of oorzaak van deze problemen, er kosten gemoeid zullen zijn voor het oplossen van deze problemen en dat dit op de op dat moment geldende uurtarief op uren basis in rekening zal worden gebracht.