Verzenden en Ontvangen: Error 0x800xxxxx

Meldingen die u kunt krijgen:

Als u e-mail probeert te verzenden en te ontvangen, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:

 1. De server heeft de verbinding onverwachts afgebroken. Mogelijke oorzaken zijn problemen met de server, netwerkproblemen of te lange inactiviteit. Account. accountnaam, Server: ‘servernaam’, Protocol: POP3, Server Response: ‘+OK’, Poort: 110, Beveiligd (SSL): N0, Foutnummer: 0x800ccc0f
 2. Kan geen verbinding maken omdat de doelcomputer de verbinding actief heeft geweigerd.
 3. Bij taak ‘SMTP-servernaam – Verzenden en ontvangen’ is een fout opgetreden (0x80042109): ‘Outlook kan geen verbinding maken met de SMTP-server voor uitgaande e-mail. Als u dit bericht blijft ontvangen, neemt u contact op met uw serverbeheerder of internetprovider.’
 4. Kan de server niet vinden. (Account:accountnaam, POPserver:’e-mail’, Foutnummer: 0x800ccc0d)
 5. Bij taak ‘servernaam – Verzenden en ontvangen’ is een fout opgetreden (0x800ccc0f): ‘De verbinding met de server is onderbroken. Als het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met de serverbeheerder of Internet-provider (ISP).
 6. Er is een time-out opgetreden bij de bewerking voordat een antwoord van de POP-server voor inkomende berichten is ontvangen 0x8004210a
 7. Er is een time-out opgetreden tijdens de communicatie met de server 0x800ccc19

Oorzaak

Deze foutberichten verschijnen als Microsoft Outlook of Microsoft Outlook Express geen verbinding met uw e-mailserver kan maken.

In veel gevallen hebben deze foutberichten één van de volgende oorzaken:

 • Onjuiste accountinstellingen
 • Onjuiste configuratie van persoonlijke firewallsoftware
 • Antivirussoftware
 • Uw gebruikersprofiel in Outlook is beschadigd
 • Een beschadigde modem
 • De MTU-grootte (Maximum Transmission Unit)
 • Outlook Express is van de computer verwijderd of de installatie van het programma is beschadigd
 • De POP3-server bevat een beschadigd e-mailitem
U kunt wanneer u een oplossing voor uw foutmelding zoekt het beste deze lijst aflopen. Veelal bevindt de fout zich in de accountinstellingen of firewall en/of viruscanner.
Gezien de lokale aard van deze melding kunnen wij u helaas niet ondersteunen bij het oplossen van dit probleem. De oorzaak bevind zich namelijk op uw eigen computer.